Laikraksts Latvietis

Šis un tas no manas dzīves (8)

Iepazīšanās

  Laikraksts Latvietis Nr. 481, 2017. g. 31. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pirmā rindā no kreisās: T. Kalniņa, P. Siliņš, A. Siliņa. Otrā rindā: E. V. Siliņa, M. E. Siliņš, E. M. Siliņa Gundegās. FOTO no Ulda Siliņa personīgā arhīva.