Laikraksts Latvietis

Valsts svētku svinības Hobartā, Tasmanijā

Svinību viesis – Valdis Zatlers

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Valsts svētku dalībnieki ar Valdi Zatleru. FOTO Pēteris Džeikobsons (Peter Jacobson).