Laikraksts Latvietis

DV Kanberas nodaļas labdarības pēcpusdiena

Priecīgi bija visi

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kanberas vanadzes. No kreisās: Aira Grigule, Vija Purva, Inta Peina (Payne), Aina Kārkliņa, Ingrīda Grēviņa, Lita Ātrena un vanadžu vadītāja Inta Skrīvere. FOTO Imants Skrīveris.