Laikraksts Latvietis

Mirušo piemiņas diena – kapu svētki

„Kas man tic, tas dzīvos, kaut miris“

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums Centennial kapu lielajā kapličā. FOTO Rūdis Dancis.