Laikraksts Latvietis

Mirušo piemiņas diena – kapu svētki

„Kas man tic, tas dzīvos, kaut miris“

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Diak. Ivars Ozols, prāv. Jānis Priedkalns. FOTO Rūdis Dancis.