Laikraksts Latvietis

2017. g. Austrālijas Meistarsacīkstes novusā Adelaidē

Piedalījās novusisti no Adelaides, Melburnas un Sidnejas

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: J. Lindbergs (sacīkšu vadītājs), A. Ezeriņš (1.v. dub., 3.viensp.), J. Brakovskis (3.dub.), A. Misiņa (3.dub.), D. Jansons (2. dub.,2.viensp.), D. Pešūdovs (2.dub.), G. Vagare (rezultāti). Priekšā: R. Puisēns (1.viensp., 1. dub.).