Laikraksts Latvietis

Valsts svētku runātājs Pertā

Valdis Zatlers sācis Austrālijas vizīti

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Zatlera kundze, goda konsuls Jānis Purvinskis un bijušais Latvijas prezidents Valdis Zatlers, Pertā. FOTO no Jāņa Purvinska personīgā arhīva.