Laikraksts Latvietis

Žurnālists Pauls Raudseps

Viesosies 3x3 saietā Austrālijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ingrīda Biezaite un Pauls Raudseps. FOTO no Ingrīdas Biezaites personīgā arhīva.