Laikraksts Latvietis

Pļaujas svētki Sietlas latviešu draudzē

,,Pat ja es zinātu, ka rīt ir pasaules gals, es tomēr vēl šodien stādītu ābelīti.“ (Mārtiņš Luters)

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Dzidra Upāna, Dr. Zaiga Alksne-Filipsa (Phillips). FOTO Inta Morusa.