Laikraksts Latvietis

Ar vienu šāvienu trīs zaķi

Atvērto durvju diena Adelaides latviešu skolā

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ciemiņi vēro atklāto stundu spēļu grupu. FOTO Ļena Rumpe.