Laikraksts Latvietis

Adelaidē diena latviskai izglītībai

Vecmāmiņas perspektīvs

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Klausos spēļu grupu vadītāju stāstījumā par viņu grupām. FOTO Ļena Rumpe.