Laikraksts Latvietis

„Vasarnīca Pārdaugavā“

Lāsmas Gaitnieces grāmata

  Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Grāmatas „Vasarnīca Pārdaugavā“ vāks.