Laikraksts Latvietis

...Ak, eglīte, ak eglīte

Ziemassvētku vecis Ciemā ieradās divas reizes

  Laikraksts Latvietis Nr. 489, 2018. g. 7. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ziemassvētku vecītis Ciemā. FOTO Ingrīda Biezaite.