Laikraksts Latvietis

Latvijas vēstniece Austrālijā un Jaunzēlandē

Nerezidējošās vēstnieces apmeklējums Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 489, 2018. g. 7. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Vēstniece Dace Treija, goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš un Arnis Kalējs Melburnas Latviešu namā. FOTO no Jāņa Dēliņa privātā arhīva.