Laikraksts Latvietis

„Amber Aged care“ ļaudis gatavojās Lieldienām

Skaistas, raibas olas

  Laikraksts Latvietis Nr. 499, 2018. g. 16. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Roberts, Margota, Jānis un Paulīne. FOTO Ints Puķītis.