Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagi Minsterē

Pārrunas par darbību un par Latvijas Okupācijas muzeja projektu Zedelgemā

  Laikraksts Latvietis Nr. 499, 2018. g. 16. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Silvija Lazdiņa, Aija Ebdene, Rita Kizildaga.