Laikraksts Latvietis

Sieviešu dienas apbalvojums Margotai Puķītei

Apbalvojumu pasniedz mērs un viņa kundze

  Laikraksts Latvietis Nr. 499, 2018. g. 16. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisas: Adelaides mērs Mārtins Heizijs (Martin Haese), Margota Puķīte un Ženevīva  Tesēra-Heizija (Genevieve Theseira-Haese). FOTO Rudīte Bērziņa.