Laikraksts Latvietis

SCIENTIA EST POTESTAS

Ģimenes dienas dievkalpojums Adelaides skolai

  Laikraksts Latvietis Nr. 502, 2018. g. 15. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Prāv. Jānis Priedkalns ar Adelaides skolas skolniekiem un skolotājiem. FOTO Reinis Dancis.