Laikraksts Latvietis

Trīs sarīkojumi vienā

DV Melburnas nodaļas mītnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 502, 2018. g. 15. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Indulis Piksons, Juris Vīksne, Gregs Vaitlovs (Greg Whitelaw), Markus Dragūns. FOTO Ilze Ābele.