Laikraksts Latvietis

Rakstiņi par mazuļiem (5)

Bērnudārzs „Daina“ Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 502, 2018. g. 15. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pagājušā gada sestdienas spēļu grupa iet rotaļās Sentkildas (St.Kilda) Botāniskajā dārzā. FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte).