Laikraksts Latvietis

„Dzintaros“ notiek valdes sēde

Lielu atbildību prasa „Dzintaru“ uzturēšana un kopšana

  Laikraksts Latvietis Nr. 502, 2018. g. 15. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Kalvis Jaunalksnis, Andra Rone, Anne Audette, Lilita Daenke, Zinta Ozolina. Trukst Karlis Rolavs. FOTO Anne Audette.