Laikraksts Latvietis

Dziesmu un Deju svētki – Otrā diena

Pasaules latviešu konference un folkloras kopu uzstāšanās – Deju koncerts „Vēl simts gadu dejai“ – Senioru koru koncerts – Vokālo ansambļu parāde un amatierteātru izrādes

  Laikraksts Latvietis Nr. 508, 2018. g. 9. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. FOTO Reinis Oliņš (Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs).