Laikraksts Latvietis

Dziesmu un Deju svētki – Trešā diena

Latviešu mūzika pūtēju orķestriem – Tautas mūzikas un mazākumtautību kolektīvu koncerti – Mūzikls – Pasaules latviešu folkloras kopas un ārvalstu viesu koncerti

  Laikraksts Latvietis Nr. 508, 2018. g. 9. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Pasaules latviešu dienu koru un folkloras kopu koncerta koris. FOTO Gunārs Nāgels.