Laikraksts Latvietis

Svinīgs dievkalpojums Toronto draudzē

Bija ieradušies vairāki draudzē agrāk nepazīstami baznīcēni.

  Laikraksts Latvietis Nr. 508, 2018. g. 9. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Lietuviešu baznīca.