Laikraksts Latvietis

Okupācijas muzejā strādā ALA praktikante

Iepazīst Latvijas vēsturi un muzeja darbu

  Laikraksts Latvietis Nr. 512, 2018. g. 8. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

ALA praktikante Marita Pelēce. FOTO Latvijas Okupācijas muzejs.