Laikraksts Latvietis

Būt latvietim Latvijā

ALA prakses programma

  Laikraksts Latvietis Nr. 512, 2018. g. 8. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Praktikanti Kultūras ministrijas telpās. Pie galda no labās: PBLA prezidija priekšsēde Kristīne Saulīte, LR vēstnieks ASV Andris Teikmanis, kultūras ministre Dace Melbārde, ALA Kultūras nozares vadītāja un prakses programmas koordinatore Līga Ejupe. FOTO Ilze Garoza.