Laikraksts Latvietis

Tiekas Latvijas goda konsuli

Stāsta Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš

  Laikraksts Latvietis Nr. 512, 2018. g. 8. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās LR goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un LR goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis. FOTO no Jāņa Dēliņa privātā arhīva.