Laikraksts Latvietis

Tiekas Latvijas goda konsuli

Stāsta Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš

  Laikraksts Latvietis Nr. 512, 2018. g. 8. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: LR goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš, LR goda konsuls Brisbanē Juris Meija, LR goda konsuls Dienvidaustrālijā Valdis Tomanis un LR goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis. FOTO no Jāņa Dēliņa privātā arhīva.