Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Augusts

No „Latvieši pasaulē“ muzeja krājuma

  Laikraksts Latvietis Nr. 515, 2018. g. 27. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jānis un Matilde Apses Latvijā. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.