Laikraksts Latvietis

Mēneša priekšmets – Augusts

No „Latvieši pasaulē“ muzeja krājuma

  Laikraksts Latvietis Nr. 515, 2018. g. 27. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pirmā nometne mūža meža izcirtumā, tā sauktais vecais lēģeris, Zivjupes (Rio do Peixe) krastā 1922. gada novembrī. Fotogrāfs Jānis Krūmiņš. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.