Laikraksts Latvietis

Daugavas skola un Melburnas Latviešu vidusskola

Gatavojas gadskārtējam sarīkojumam

  Laikraksts Latvietis Nr. 515, 2018. g. 27. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Daugavas skolas skolnieku uzvedums 2017. gadā. FOTO no Ivetas Samules personīgā arhīva.