Laikraksts Latvietis

Melburnā notiks Skolotāju konference

Rīkotājs – LAAJ Skolu nozare

  Laikraksts Latvietis Nr. 515, 2018. g. 27. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Skolotāja Dace māca skolēnus ClassFlow programmā. FOTO no D. Konopeckas personīgā  arhīva.