Laikraksts Latvietis

„Dievam un Latvijai“

Sidnejas Latviešu vīru kora garīgais koncerts

  Laikraksts Latvietis Nr. 518, 2018. g. 6. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis