Laikraksts Latvietis

Melburnieši gatavojas Kultūras dienām

Aldis Sils vada koru mēģinājumus

  Laikraksts Latvietis Nr. 523, 2018. g. 9. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Aldis Sils vada „Dainas“ kora mēģinājumu.0 FOTO Roberts Birze.