Laikraksts Latvietis

Latvijas simtgades svinības Adelaidē

Piedalās premjera vietniece

  Laikraksts Latvietis Nr. 525, 2018. g. 30. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tautas deju ansamblis „Auseklītis“. FOTO Pēteris Strazds.