Laikraksts Latvietis

Latvijas valsts 100 gades atzīmēšana Kanberā

Bija kupls apmeklētāju skaits

  Laikraksts Latvietis Nr. 525, 2018. g. 30. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Andrejs Grigulis, svētku viesi – mācītājs Juris Cālītis un Sandra Cālīte, KLB priekšnieks Juris Jakovics. FOTO Pēteris Dundurs.