Laikraksts Latvietis

LV100 svinības Melburnā

Jāņa Kārkliņa uzruna svētku aktā

  Laikraksts Latvietis Nr. 525, 2018. g. 30. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēc uzrunas Jānis Kārkliņš pasniedza LAAJ Atzinības rakstus. No kreisās: Pēteris Saulītis (saņem Kristīnes Saulītes vietā), Ilze Nāgela, Valentina Kroforda, Linda Graudiņa, Jānis Kārkliņš. FOTO Roberts Birze.