Laikraksts Latvietis

18. novembra atdzimšana

Svētku uzruna un kamerkoncerts Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 525, 2018. g. 30. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Soprāns Maija Kovaļevska, čellists Jānis Laurs, kori „Daina“ un „Veseris“, diriģente Sandra Birze, pianists Edgars Vegners. FOTO Kalvis Švolmanis.