Laikraksts Latvietis

Brisbanē godina Latvijas simtgadi

Svētku akts Latviešu namā

  Laikraksts Latvietis Nr. 526, 2018. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Simtgades kliņģeris. FOTO Māris Siliņš.