Laikraksts Latvietis

Simtgades valsts svētki Filadelfijā un Ņūdžersijā

„Saules mūžu Latvijai!“

  Laikraksts Latvietis Nr. 526, 2018. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Jānis Lucs, māc. Ieva Pušmucāne Kineiko (Kineyko), Daina Lucs Ņūdžersijā. FOTO Jānis Grigalinovičs-Leja.