Laikraksts Latvietis

Jubilārei 105 gadi

Sidnejiete Lilija Oliņa

  Laikraksts Latvietis Nr. 527, 2018. g. 18. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lilija Oliņa. FOTO Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).