Laikraksts Latvietis

Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš Adelaidē

Varam secināt, ka ļoti sekmīga pēcpusdiena

  Laikraksts Latvietis Nr. 528, 2018. g. 21. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ināra Strazda, Margota Puķīte, Daina Bērziņa un Ints Puķītis. FOTO Pēteris Strazds.