Laikraksts Latvietis

Īpašs gads arī Beļģijas latviešu ev. lut. draudzei

Svinētas visu triju Baltijas valstu simtgades, kā arī draudzes 70 gadu jubileja

  Laikraksts Latvietis Nr. 529, 2019. g. 3. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Baltiešu dievkalpojuma draudze. Priekšējā rindā no kreisās puses: LELBĀL arhibīskape Lauma Zušēvica; Igaunijas Ev. lut. bīskaps Tīts Salumē; Igaunijas Ev. lut. baznīcas prāvests Jāns Tamsalu; Beļģijas Latviešu ev. lut. draudzes mācītājs Rinalds Gulbis; Romas katoļu baznīcas priesteris Linas Baltrušaitis, Beļģijas Latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks Arnolds Žubeckis. FOTO Mārtiņš Zelmenis.