Laikraksts Latvietis

Īpašs gads arī Beļģijas latviešu ev. lut. draudzei

Svinētas visu triju Baltijas valstu simtgades, kā arī draudzes 70 gadu jubileja

  Laikraksts Latvietis Nr. 529, 2019. g. 3. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēc dievkalpojuma. No kreisās: bīskaps Tīts Salumē, arhibīskape Lauma Zušēvica, priesteris Linas Baltrušaitis. FOTO Mārtiņš Zelmenis.