Laikraksts Latvietis

Es arī biju 57. Kultūras dienās Adelaidē

Kultūras Dienu uzdevums – savest mūs pa laikam kopā, lai pavisam nepazūdam šajā svešajā vidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 530, 2019. g. 11. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lai kopā sanākam no Adelaides, Pertas, Rīgas u.c. un uzdziedam, koncertā un tad sadziedāšanās. FOTO Jānis Purvinskis.