Laikraksts Latvietis

Armands Ļauļa

4.03.1926. – 18.09.2018.

  Laikraksts Latvietis Nr. 530, 2019. g. 11. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Zilās Acis” 1970. gados. No kreisās: Armands, Dace Bobeta, Ansis Vairogs, Laila Ļauļa. FOTO Aina Kučera.