Laikraksts Latvietis

Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas 45. vasara

Dienasgrāmata (2)

  Laikraksts Latvietis Nr. 532, 2019. g. 23. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

AZVV2019 skolas saime – audzēkņi un skolotāji. Centrā vadītājs Markus Dragūns. FOTO AZVV Skolas Saime.