Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolai – 100

Cesvaines vidusskolas pirmie 10 gadi

  Laikraksts Latvietis Nr. 535, 2019. g. 15. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Cesvaines pils. FOTO Sanita Dāboliņa.