Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolai – 100

Cesvaines vidusskolas pirmie 10 gadi

  Laikraksts Latvietis Nr. 535, 2019. g. 15. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolas II B klases skolnieces, skolotāji M. Bērzkalne, A. Kļava, P. Andersons, M. Kronberga, A. Meņģele, T. Plikausis, A. Bārda, K. Ozoliņš 1926. gads FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.