Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolai – 100

Cesvaines vidusskolas pirmie 10 gadi

  Laikraksts Latvietis Nr. 535, 2019. g. 15. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

1923. gads. Skolotāji P. Andersons, M. Kronberga, A. Saulietis, J. Saujiņš, K. Ozoliņš, A. Vītols. FOTO Cesvaines muzeja arhīvs.